Spolupráce škola, školka

Každý měsíc pravidelně navštěvuje knihovnu místní mateřská školka. Pro děti je vždy připraven program v podobě čtení krátkého povídání na dané téma, příběhu či pohádky. Po přečtení následuje vlastní práce v podobě různých omalovánek, doplňovaček nebo tvoření. Na závěr si většinou spolu zazpíváme nebo se naučíme novou písničku a děti , pokud byly šikovné, obdrží malou sladkou odměnu. :-)
 
Noc s Andersenem
 
Ukázka z letošní školní noci s Andersenem :-) 
 
 
Dětský pyžamový ples 
 
Dne 27.1.2017 proběhl dětský pyžamový ples.
 
 
Halloweenský ples 
 
Dne 25. 10. 2016 proběhl v místní staročeské hospodě Halloweenské rej. Dětičky přicházely ve strašidelných kostýmech a maskách na taneční parket, kde pro ně byly nachystány soutěže a odměny. Děti si tak mohly vyzkoušet například netopýří tanec, dýňový bowling a další soutěže a nejen to. Celý rej byla totiž i diskotéka, tudíž jsme si všichni zatrsali a pořádně si to užili. Děkuji všem, kteří mi pomohli s přípravami a velký dík patří i panu Vlastovi Svobodovi za hudební doprovod a vlastně i moderování reje. Myslím si, že se akce povedla a všichni byli spokojeni.